НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ З ПРОБЛЕМИ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»


Мета: теоретичне обґрунтування та експериментальне визначення технології психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти.

Завдання:

 здійснити аналіз теоретико-методологічних основ дослідження професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти;

     визначити концептуальні положення та розробити модель технології психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти;

 визначити критерії, показники й рівні ефективності впровадженої технології психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти;

 

 здійснити експериментальну перевірку ефективності розробленої технології психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти Запорізького регіону.

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЇ

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ

пошук, обґрунтування й узагальнення інноваційного досвіду з підвищення якості неперервної педагогічної освіти; надання консультативної науково-методичної допомоги різним категоріям педагогічних працівників системи освіти

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ

 фундаментальні та прикладні дослідження з проблем розробки, вивчення й упровадження технології психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників у системі неперервної освіти; створення бази даних; збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямом діяльності науково-дослідної лабораторії

 

ВИДАВНИЧИЙ

підготовка публікацій (статей, посібників, методичних рекомендацій, опису результатів дослідно-експериментальної роботи тощо) за проблемою Лабораторії у формі навчально-методичних посібників, збірників, статей у фахових науково-методичних виданнях і засобах масової  інформації